تماس با ما

آدرس ایمیل نشریه(جهت ارتباط با مدیراجرایی نشریه): jclawresearch@gmail.com
مولفین محترم، خواهشمنداست فقط از طریق جیمیل نشریه طبق آدرس ایمیل فوق، با نشریه ارتباط باشید؛
پاسخگویی به ایمیل ها در اسرع وقت و بدون تاخیر انجام خواهد شد.
شماره تماس : ۰۲۱۸۲۸۸۴۲۵۸ و ۸۲۸۸۴۲۶۳-۰۲۱
 آدرس دفتر نشریه
: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان خوارزمی، دانشکده حقوق، دفتر نشریه پژوهش های حقوق تطبیقی- کدپستی  ۱۴۱۱۵-۱۱۱