فهرست داوران

1401
دکتر مصطفی السان - دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
دکتر حسین علمی
دکتر محمدجعفر حبیب زاده - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر منصور جباری
دکتر علی اکبر گرجی
دکتر طیبه صاحب
آقای حمید کبیری شاه آباد - دانشگاه یزد
دکتر محمود صادقی
دکتر حسن سواری
دکتر حبیب رمضانی آکردی - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
دکتر محمد جلالی
علی طهماسبی
ولی رستمی
آقای الیاس یاری
آقای فیروز احمدی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد
میترا ضرابی
دکتر علیرضا دبیرنیا - دانشگاه قم
مصطفی بختیاروند
دکتر ابوالفضل درویشوند - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر علی ناصحی
دکتر مجید غمامی
آقای همایون رضایی نژاد
دکتر جواد حسین زاده - دانشگاه علم و فرهنگ
دکتر سید محمد حسن ملائکه پور شوشتری - دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر حوریه حسینی اکبرنژاد
دکتر محمدعلی خورسندیان - دانشگاه شیراز
حسن بادینی
دکتر علی مشهدی
آقای مهدی امینی
دکتر محمدرضا ویژه
آقای سید میلاد حسینی
سید الهام الدین شریفی
دکتر حمید ابهری
دکتر سید مفید کلانتریان
دکتر مهدی منتظر - دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
دکتر حسین طباطبایی - TMU
دکتر محسن محبی
پژمان محمدی
باقر انصاری
محمد جعفری مجد
خانم اسماء جرفی - تربیت مدرس
آقای فیروز محمودی جانکی - خیابان انقلاب- دانشگاه تهران- دانشکده حقوق و علوم سیاسی
خانم سیده ام البنین حسینی - دانش آموخته دکتری دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محمد هادی دارائی - دانشگاه علوم قضایی
خانم هاله حسینی اکبرنژاد - دانشگاه امام صادق
دکتر رضا معبودی نیشابوری - دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر سیدعلی خزائی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی
دکتر مهدی شهابی - دانشگاه اصفهان
دکتر روح الله اکرمی - دانشگاه قم
دکتر حیدر پیری - دکتری تخصصی حقوق بین الملل عمومی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر اویس رضوانیان - موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
دکتر انوشه لبافیان طوسی - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران
دکتر شاهپور دولتشاهی - وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
دکتر مجید قربانی لاچوانی - عضوهیاتت علمی دانشگاه صنعت نفت
دکتر سعید قماشی - دانشگاه کاشان
دکتر سید مرتضی نعیمی - استادیار، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرانزلی
خانم مهسا قره خانی - دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرس
دکتر شهاب تجری - حقوقدان
دکتر بابک درویشی - استادیار حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
دکتر مجید سربازیان - استادیار حقوق خصوصی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه میبد، میبد، ایران
آقای دکتر حمیدرضا علومی یزدی - دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر محسن اسماعیلی - دانشگاه تهران
آقای عباس تبار فیروزجایی - دانشگاه شهید بهشتی
دکتر ماهرو غدیری - دانشگاه شهید بهشتی
1400
دکتر مصطفی السان - دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
دکتر حسین علمی
خانم آزاده صادقی
دکتر طیبه صاحب
دکتر جواد تقی زاده
آقای حمید کبیری شاه آباد - دانشگاه یزد
دکتر حبیب رمضانی آکردی - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
دکتر محمد جلالی
علی طهماسبی
ولی رستمی
آقای حسن علی پور
آقای فیروز احمدی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد
مصطفی بختیاروند
خانم فضه سلیمی
دکتر مجید غمامی
دکتر مهرزاد ابدالی - بین المللی امام خمینی
دکتر محمد صادق لبانی مطلق
دکتر جواد حسین زاده - دانشگاه علم و فرهنگ
آقای عاصم محمدی
دکتر ابراهیم عبدی پور فرد
دکتر سید محمد حسن ملائکه پور شوشتری - دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر مصطفی مظفری - دانشگاه شهید بهشتی
دکتر حوریه حسینی اکبرنژاد
دکتر ستار عزیزی
منصور امینی
آقای مهدی امینی
دکتر علی خالقی - تهران
آقای سید میلاد حسینی
دکتر حمید ابهری
دکتر زهرا شاکری - دانشگاه تهران
دکتر سید کمال سجادی - دانشگاه خاتم
دکتر سید هادی محمودی - دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
دکتر محسن عبداللهی
دکتر محسن محبی
پژمان محمدی
دکتر حسین صادقی
آقای مجتبی جهانیان - دانشجوی دانشگاه خوارزمی
خانم سیده ام البنین حسینی - دانش آموخته دکتری دانشگاه تربیت مدرس
خانم هاله حسینی اکبرنژاد - دانشگاه امام صادق
دکتر سپیده میرمجیدی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتر عبداله رجبی - دانشگاه تهران (پردیس فارابی)
دکتر مهدی شهابی - دانشگاه اصفهان
دکتر حیدر پیری - دکتری تخصصی حقوق بین الملل عمومی دانشگاه شهید بهشتی
خانم بی بی فاطمه برومند - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
دکتر سودابه رضوانی - استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران
دکتر مجتبی اشراقی آرانی - استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی- دانشگاه تهران
دکتر محمد عابدی - استادیار گروه حقوق خصوصی- دانشکده حقوق و علوم سیاسی- دانشگاه فردوسی مشهد-مشهد-ایران
دکتر زهرا عامری - استادیار حقوق دانشگاه بجنورد
دکتر آیت الله جلیلی - دانش آموخته دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران
دکتر محمد کاظمی فر - از مدیران کشتیرانی و متخصص در زمینه حقوق حمل و نقل دریایی
دکتر حسن نیک پور - متخصص در حوز حقوق حمل و نقل دریایی- کاپیتان کشتی
دکتر مجید قربانی لاچوانی - عضوهیاتت علمی دانشگاه صنعت نفت
1399
دکتر حسین علمی
دکتر محمدجعفر حبیب زاده - دانشگاه تربیت مدرس
خانم آزاده صادقی
دکتر طیبه صاحب
آقای حمید کبیری شاه آباد - دانشگاه یزد
دکتر حبیب رمضانی آکردی - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
علی طهماسبی
مصطفی بختیاروند
دکتر مجید غمامی
دکتر جواد حسین زاده - دانشگاه علم و فرهنگ
آقای عاصم محمدی
دکتر مصطفی مظفری - دانشگاه شهید بهشتی
دکتر حوریه حسینی اکبرنژاد
آقای مهدی امینی
دکتر حمید ابهری
دکتر سام محمّدی
دکتر زهرا شاکری - دانشگاه تهران
دکتر مهدی منتظر - دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
دکتر حسین طباطبایی - TMU
پژمان محمدی
باقر انصاری
خانم اسماء جرفی - تربیت مدرس
آقای مجتبی جهانیان - دانشجوی دانشگاه خوارزمی
خانم سیده ام البنین حسینی - دانش آموخته دکتری دانشگاه تربیت مدرس
خانم هاله حسینی اکبرنژاد - دانشگاه امام صادق
دکتر سپیده میرمجیدی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتر حیدر پیری - دکتری تخصصی حقوق بین الملل عمومی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر الیاس یاری - استادیار حقوق خصوصی دانشگاه ایلام
دکتر انوشه لبافیان طوسی - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران